Nowo?ci


5926
?WIECA ?ELOWA S?OIK KOREK

Zamów biuletyn nowo?ci


O firmie
O firmie

 Firma DECOR-BIS jest bezpo?rednim importerem muszli morskich i upominków.
Na rynku artyku?ów dekoracyjnych dzia?amy ju? od wielu lat - pocz?tkowo jako firma "Posejdon"S.C., a od 1997 roku jako "Decor-Bis".

Siedziba g?ówna firmy znajduje si? w pobli?u Warszawy - ?ó?win . Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów otworzyli?my fili? w Ustroniu Morskim oraz we W?adys?awowie .

Bogaty asortyment towarów oraz atrakcyjne ceny hurtowe pozwoli?y nam na zdobycie wielu odbiorców z kraju i z zagranicy.

W 2000 roku uruchomili?my produkcj? ?elu parafinowego i ?wiec ?elowych.

Jeste?my otwarci na sugestie i ?yczenia klientów dotycz?ce artyku?ów importowanych
i produkowanych przez nasz? firm?.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy.


Marek Rajkiewicz.